Act for What You Believe Erasmus+ Eğitim Kursu, Sırbistan, 7-14 Ekim 2021

 

Sırbistan’da 7-14 Ekim 2021 tarihlerinde BalkanIDEA tarafından düzenlenen “Act for What You Believe” adlı eğitim kursunda, Almanya, Portekiz, Türkiye, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’dan gelen 24 katılımcı ile bir araya geldik. Birbirimizi tanıma aşamasından sonra projenin konusu ve faaliyetleri hakkında bilgilendirildik. Proje de eşitsizlik, ayrımcılık, zorbalık, dışlanma gibi birçok sosyal problem üzerinde duruldu ve bu sorunların çözümünde ne gibi davranışların nasıl önemli rol aldığını göstermeye yönelik çalışmalar ve aktiviteler yapıldı.

Proje kapsamında Theatre of Opressed (ezilenlerin tiyatrosu) metodu ile çalışmalarımıza başladık. Bu metodu var olan sosyal problemler üzerinden nasıl gösterebileceğimizi ve toplum nezdinde nasıl farkındalık oluşturabileceğimizi öğrendik. Oturumlarda birbirimizin yaşadığı problemleri dinledik ve aralarından seçtiğimiz bazı hikayeleri bu metot üzerinden sergiledik. Theatre of Opressed metodunu normal tiyatrodan ayıran belirgin özelliği ise izleyicilerin de oyunda yer almaları ve oyunun gidişatını değiştirebilmeleriydi.

Toplamda iki ayrı alt metodu öğrendik ve uyguladık. Bunlardan birincisi “Image Theatre” ikincisi ise “Forum Theatre” idi. Birçok hazırlık çalışması yaparak hem birbirimizi daha iyi tanıdık hem de projenin bize katacağı tecrübe ve farkındalığa zemin hazırlamış olduk. Bu projenin bize kattığı en değerli farkındalık ise, ufak bir hareketin ya da reaksiyonun aslında çok şey değiştirebilme gücü olduğunu görebilmemiz oldu. Kısa vadede veya uzun vadede, ama biz eylem gösterdikçe değiştirebiliriz ve sorunun çözümüne ulaşabiliriz.

 

Bir bütünüyle bol aktiviteli, eğlenceli bir o kadar da eğitici bir proje süreci geçirdik. Biz Aktif-iz Gençlik Topluluğu gönüllüleri olarak artık birçok problemi daha iyi analiz edebilme kabiliyetimizin geliştiğine inanıyoruz. Aynı zamanda bunu farklı kültürlerle de bir arada gözlemleyebilme fırsatımız olduğu için çok şanslı hissediyoruz.