Gençlik Politikası Eğitim Kursu | Bosna Hersek

A Challenge to Change on Youth Policy, Erasmus+ TC Project, Youth Council of Kljuc, 24.02-5.03.2017,
Bosnia-Herzegovina

 

Gençlik Politikası üzerine olan bu Erasmus+ Eğitim Kursunda, istediğimiz değişimi yaratabilmek için yapmamız gerekenleri kapsayıcı bir şekilde ele aldık. Romanya, İtalya, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Türkiye ve Bosna Hersek’in oluşturduğu 7 farklı ülkeden ortaklara gerçekleştirilen bu projeye Türkiye’den; Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi, AGU Gençlik Fabrikası ve Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) üyelerinden Yaygın Eğitim Merkezi (YEM) ve AktiF-İz Gençlik Topluluğu’nu temsilen katılımcılar olarak yer aldık.

Proje katılımcıların yetkinliklerini geliştirmek ve ülkelerine geri döndüklerinde bunu gençlik politikası oluşturmak için savunuculuk kampanyası gibi bir dizi etkinlik geliştirmeleri için düzenlenmişti. Proje boyunca gençlik politikası nedir ve nasıl geliştirilir, Avrupa Birliği’ndeki gençlik politikası nasıldır, izleme ve değerlendirme süreci nasıl olmalı gibi konuları konuştuk. Son olarak “Yurttaş Girişimleri” nin üzerinde durduk ve savunuculuk kampanyası nasıl oluşturulacağını, gençlik politikası geliştirmek için izlenecek adımları öğrendik. Her ülke sahip olduğu gençlik politikası ile ilgili sunum yaptı. Biz de Türkiye’de 20 milyonluk genç nüfusa yönelik oluşturulmuş kapsayıcı bir gençlik politikası olmadığından hatta Türk Dil Kurumu tarafından “Genç” kelimesinin “zihin bakımından gelişmemiş” şeklinde tanımlandığından da bahsettik. Aynı şekilde diğer ülkelerdeki sunumlarda da gençlik politikasının kapsayıcı olmaması ya da hiç olmamasından söz ettiler.

Bir süredir üzerinde çalıştığımız gençlik politikalarıyla ilgili projenin katılımcı çağrısına Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) networkü aracılığı ile ulaştık. Projenin amacı gençlerin karar alma süreçlerine katılımını ve uluslararası gençlik çalışmalarında gençlik politikalarının oluşturulma, izlenme ve değerlendirilme aşamalarıyla ilgili meseleleri araştırmaktı. Proje gençlerin karar alma süreçlerine katılımındaki farkındalıklarını artırmayı, yurttaş girişimleri veya yerel kampanyalarla gençlerin karar alma süreçlerinde dahil edilmesini ve gençlik politikalarının uygulanmasının önemini göstermeyi amaçlıyordu. Farklı ülkelerden gelen kuruluş ve katılımcıların karşılaştığı ortak zorlukları, iyi uygulama örneklerini, yenilikleri ve öğrenme çıktılarını paylaşmak için yaygın eğitim metotları kullanılarak bir dizi aktivite gerçekleştirdik.

Tüm eğitim programının yanında kültürlerarası gece etkinliklerinde çok eğlendik. İtalyanların mimiklerinden, Romanyalıların konukseverliğine, İtalyan-Türk tiyatrosuna kadar öğrendiğimiz ve eğlendiğimiz birçok konu oldu.

Her kadının kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği bir dünya hayal edelim. Genç kadınlar olarak dünyada görmek istediğimiz değişimin kendisi biz olabiliriz. Kendi ilhamını bul ve değişimin bir parçası ol!