Arjantin Gençlik Zirvesi’ndeyiz!

 

G20 çalışma gruplarından olan Youth 20 (Y20) Summit yani Gençlik Zirvesi bu yıl Arjantin’in ev sahipliğinde Cordoba’da 13-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Yönetim kurulu üyemiz olan Yağmur Bayındır da zirveye Türkiye’den giden iki delegeden biri olarak Türkiye’deki gençlik ve sivil toplumu Sosyal Lider Delege olarak temsil etti.

 

 

46 delege, 30’dan fazla davetli konuşmacının yanı sıra UNDP, WTO, UNESCO, WB gibi birçok uluslararası organizasyondan temsilcilerin de katılım gösterdiği Gençlik Zirvesi’nde Eğitim ve 21. Yüzyıl Becerileri adlı oturumda Yağmur, yaptığı sunumda kendi çalışmalarını ve genel sekreterliğini yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’ni anlattı. Bu şekilde kongremiz uluslararası alanda tanıtılmış oldu ve gelecekteki olası işbirlikleri için ağ kurma faaliyetleri gerçekleştirildi.

 

 

Gençlik Zirvesi’ndeki ana başlıklar olan Eğitim ve 21. Yüzyıl Becerileri, Sürdürülebilirlik, İşin Geleceği ve Girişimcilik konularında G20 ülkelerine sunulmak üzere politika önerileri hazırlandı. Bu konular dışında cinsiyet eşitliği de ayrı bir panelde konuşuldu. Aynı zamanda Sosyal İnovasyon Deposu adlıyla toplulukların, yerel yönetimlerin veya bireylerin yaşadıkları ortak sorunlara çözüm olabilecek projeleri yükleyebilecekleri veya bunları bulabilecekleri bir platform oluşturuldu.

Eğitim ve 21. Yüzyıl becerileri başlığı altında yapılan politika önerilerinden bazıları; güvenli, kapsayıcı ve saygılı eğitim ortamlarının oluşturulması, kaliteli eğitime ücretsiz ve eşit erişimin sağlanması, müfredatın 21. Yüzyılın gerektirdiği becerilerle aynı çizgide olması.

Politika önerilerinin tümüne ulaşmak için: http://youth20.org/pdfs/PolicyRP.pdf 

Türkiye Delegasyonu’nun hazırladığı rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.