Glamorize with NFL (GWN) (Yaygın Eğitimle Göz Alıcı Hale Getir) Eğitim Kursu Projesi

Yerelde uygulanan projelerin düşük kalitede olduğu bilinmektedir. Bunun nedeninin bilginin transferi için uygulanan yöntemin geliştirilmesi gerekliliğinden kaynaklandığı düşünmekteyiz. Özellikle, maddi desteği, insan gücü, yerel yönetimlerin desteği arkasında olan STÖ’lerin hedef kitleleri üzerinde yeterince etkili bilgi aktarımı sağlayamadığını gördük/tecrübe ettik. Bu nedenle kullanılan araçların artırılması ve zenginleştirilmesinin projelerin etkisini artıracağını düşünerek yola çıktık.

Benjamin Franklin bu durumu şu sözleriyle özetlemiştir: “ Söylediğini unuturum, öğrettiğini hatırlarım, dâhil olduğumu öğrenirim.”

Dünya genelinde binlerce farklı yöntem eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. STÖ’lerin kendi projelerinde kullandıkları eğitim araçları eğitmenin inisiyatifine kalmıştır. Dolayısıyla gençlik çalışanlarının kullandığı eğitim araçlarının geliştirilmesi projelerin etkisinin artırılmasına ve amaca ulaşmasına olanak sağlamaktadır.

GWN (Glamorize with NFL) projesinin amacı STÖ’lerin uyguladığı eğitim yöntemlerinin yaygın eğitim çerçevesinde geliştirilmesi ve seviyesinin artırılmasıdır. Amaca ulaşma adına Yaygın eğitimin tarihi, içeriği ve metodolojisinin aktarılması, yaygın eğitim ile örgün eğitim arasındaki farkların tartışılması, günümüzde yaygın eğitimi eğitim sistemi olarak kullanan ülkelerin örnekleri aktarılacaktır. Yaygın eğitimin temelinde yer alan yaratıcılık konusu da yine projede işlenecektir. Katılımcılara çeşitli vakalar verilerek bu vakalara uygun eğitim araçları geliştirme çalışması yapılacak ve sonrasında katılımcılar bir yaygın eğitim oyunu geliştirmek için atölye çalışması gerçekleştireceklerdir. Erasmus+ projelerinde yaygın eğitimin kullanılmasının özendirilmesi ve her faaliyete özel, özgün oyunların/yaygın eğitim araçlarının tasarlanması için çalışma yapılacaktır.

Proje sonunda katılımcılar yaygın eğitim konusunda detaylı bilgi almanın yanı sıra kendi eğitim araçlarını tasarlayacak yetkinliğe ulaşacaktır.

Gençlik çalışmaları konusunda 2011 yılından itibaren çalışma yürüten ve tecrübe kazanan aktiF-İz Gençlik Topluluğu tarafından 7-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ankara’da organize edilecek olan GWN Eğitim Kursu Projesine 7 farklı ülkeden (Romanya, Bulgaristan, İspanya, Makedonya, Hırvatistan, Polonya ve Türkiye) toplamda 21 kişi katılım gösterecektir.

GWN, T.C Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği hibe programı kapsamında hibe almış bir projedir.

Proje detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Proje sonunda hazırladığımız kitapçığa buradan ulaşabilirsiniz.

 

“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”