Stepping in the Shoes of Social Entrepreneurship Erasmus+ Eğitim Kursu, Romanya, 23 Eylül – 2 Ekim 2021

Stepping in the Shoes of Social Entrepreneurship projesi, 23 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında Romanya’nın İaşi şehrinde düzenlendi. Proje Romanya ev sahipliğinde, Türkiye, İtalya, Litvanya, Makedonya, Portekiz, Slovenya, Polonya ve Yunanistan olmak üzere 9 farklı ülkeden toplamda 25 katılımcıyla gerçekleşti. Sosyal girişimcilik konusu katılımcılara non-formal eğitim yöntemleri kullanılarak ve katılımcıların eğitime aktiviteler sayesinde sadece dinleyerek öğrenmekten fazlasıyla dahil olması amaçlanarak aktarıldı.

Sosyal girişimciliğin esası toplumu, doğayı, insanları, kısaca sosyal alanda etkileşimde olduğumuz oluşumları göz önünde bulundurarak ve farkındalıkla yaklaşarak, yaşama değer katmayı amaçlayan girişimlerden oluşur.

Katılımcılar bir yandan eğitmenlerden sosyal girişimcilik konusunda teknik bilgileri öğrenirken diğer yandan çeşitli simülasyon ve aktivitelerle kendi sosyal girişimcilik fikirleri üzerinde çalışma imkanı buldu.

Katılımcılar kendi bilgi birikimlerini ve sosyal girişimcilik konusunun kendi ülkelerinde nasıl işlendiği hakkında örnekler vererek bunları diğer katılımcılarla paylaştı ve bilgi alışverişinde bulunarak konu hakkında daha bilinçli hale geldiler. Böylelikle katılımcılar konuya farklı perspektiflerden yaklaşabilme imkanı buldular.

Katılımcılar Canvas İş modeli ve SWOT analizi gibi teknik öğrenimlerini, sosyal girişimcilik alanındaki fikirlerine uyguladılar ve bu teknikleri, iş fikirlerini destekleyen araçlar olarak kullanarak tecrübe kazandılar.

Proje içerisinde yürütülen çalışmalarda ulaşılması amaçlanan hedef grupların fırsat eşitsizliğine uğrayan, sosyal imkanları düşük, sosyal olarak çekimser yaklaşılan gruplar olarak belirtilebilir. Söz konusu proje fikirleri ve iş modelleri, bu grupların topluma kazandırılması, kapsayıcı ve destekleyici bir tavırla hem kişiler hem de kurumlar açısından çift taraflı kazanım amaçlanarak oluşturuldu ve gruplar halinde sunumlar yapıldı.