Sivil Toplum Kuruluşları Forumu

22 Ekim 2015 günü, Antalya Porto Bello Hotel’de, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 32 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle bir araya geldiğimiz, “Sivil Toplum Kuruluşları Forumu” na katılım sağladık. “Senin Hakkın, Gençlik Hakkı!” projesi kapsamında düzenlenen forumda;

  • Gençlik Politikası nedir, nasıl olmalıdır,
  • Türkiye’deki gençlik oluşumlarının tarihçesi,
  • Anayasamızın 58. maddesi,
  • 2013’te yayımlanan Ulusal Gençlik Politika Belgesi,
  • Avrupa Konseyi gençlik Politikası izleme Biriminden Howard Williamson’a göre gençlik politikasın 5 temel elementi (5C)
-Covarage (kapsam): Politikaların kapsadığı kitle
-Capacity: Devlet ve stk rolleri ile aralarındaki ilişki
-Competence: Konuyla ilgili çalışacak ekibin eğitimi, yeterliliği
-Co-Operation: Yatay ve dikey sektörlerin arasındaki ilişki
-Cost: politikalar için gerekli finansman ve insan gücü
gibi konuları konuştuk.
‘’Türkiye’deki gençlik politikası konusu gençlerin sorunlarını değil,
gençlerin kendisini sorun olarak görmektedir.
İyi bir gençlik politikası gençleri sorun olarak değil,
kaynak olarak görmelidir.’’
En yaygın gençlik sorunları; eğitim, işsizlik ve katılım.

Forumla ilgili genel bilgiye ve katılan diğer kuurluşlara buradan ulaşabilirsiniz.