Queen’s Tech Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi

Queen’s Tech Projesi, Youth Alliance tarafından 22-27 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey
Makedonya’nın Krusevo kasabasında düzenlendi. Proje için Türkiye, Romanya, Sırbistan, Polonya,
Yunanistan, Portekiz, Kuzey Makedonya olmak üzere 7 ülkeden 42 katılımcı bir araya geldi.
Proje konusu olan STEM; Science, Technology, Engineering ve Math (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve
Matematik) eğitim sistemi hakkında ülkelerdeki mevcut durumlar, gelişmeler ve yapılabilecekler
hakkında bilgi paylaşımlarında bulunuldu. Bu sistem sayesinde, öğrencilerin Fen Bilimleri, Matematik
gibi dersleri ezber sisteminden çıkartıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme
tekniklerinin/metotlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkarılması
hedef alınarak tartışma ortamı oluşturuldu.

İlerleyen teknoloji ve dijitalleşen dünyada kullanılan materyallerin STEM eğitim sistemine
uyarlanması üzerine teknolojinin avantajları ve dezavantajları üzerine münazara düzenlendi.
Projenin başka bir ayağı olan STEM’de kadın konusunu işlemek üzere hazırlanan posterlerde
kadınların iş hayatında yaşadıkları problemler, karşılaştıkları zorluklar ve geliştirilmesi gereken
koşullar üzerine çalışmalar yapıldı.

 

Bu çalışma için hazırlanan posterlerde katılımcıların ülkelerinden getirdikleri gazetelerden kesilen
küpürler kullanıldı. Kadının sporda, iş hayatında, evde, sokakta uğradığı ayrımcılığı vurgulamak
amacıyla gücünü, zekasını, başarısını, yönetim becerisini anlatan posterler hazırlandı.
Aktif-İz Gençlik Topluluğu gönüllüleri olarak bizler de mühendislik alanındaki deneyimlerimizi,
mesleklerimizi seçtiğimiz zamanki motivasyonumuzu aktarıp genç katılımcılara meslek seçimlerinde
dikkat etmeleri gereken unsurlar konusunda tavsiyelerde bulunduk.

 

 

 

Deneyim paylaşımında ülkemizden katılan mühendis arkadaşlarımız, mesleklerini seçerken özellikle
kadın mühendisler için ailelerinden ve çevrelerinden her zaman destek gördüklerini, çok çalışmanın
ve seçilen branşı sevmenin ve mesleği tutkuyla yapmanın önemini vurguladılar.
Son olarak katılımcıların ülkelerindeki istihdam ve işsizlik oranları, istihdamdaki kadın-erkek cinsiyet
dağılımları ve STEM konusunda ülke bazında yapılan çalışmalar ile ilgili sunumlar yapıldı.