We are All Potential Refugees (W’aRE) Project

sticker logo kopya

Amnesty International verilerine göre dünya genelinde 19,5 milyon insan mülteci olarak yurtdışında yaşıyor.  Bu rakam bir çok ülke vatandaşının sayısından bile fazladır ve halen mültecilerle ilgili efektif çözümler uygulanmamaktadır.

Ortadoğuda yaşanan karışıklıklar nedeniyle Türkiye’deki mülteci sayısı 4 milyonu aşmıştır. Birçok mülteci ise Türkiye’yi göç yolu olarak kullanarak diğer ülkelere gitmektedir.  

SSPKONGREGünlük hayatımızda sürekli etkileştiğimiz mültecilerin farkında mıyız? Ne kadar bilgiye sahibiz?

Mülteci konusunu derinlemesine ele almak, yerelde, ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalığı artırmak üzere aktiF-İz Gençlik Topluluğu organizasyonunda İspanya’dan KEAN, Hırvatistan’dan VoVo, Yunanistan’dan Alter Ego NGO , Bulgaristan’dan Young improvers for youth development ve İtalya’dan Jump In ortaklığında 29 Nisan – 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında W’aRE – We are all potantial Refugees (Hepimiz Potansiyel Mülteciyiz) Avrupa Birliği KA-1 Gençlik Değişimleri Projesi uygulanmıştır.

Projede yaygın eğitim metotlarını kullanılmıştır (simülasyon, söyleşi, atölye çalışmaları oyunlar, yaşayarak öğrenme ve kültürlerarası etkileşim). Bu metotlar ile Bence Mülteci Olmak,  İnsanları Göçe İten Nedenler, Mültecilere Yerel Halkın Bakış Açısı, Göçmen ile Mülteci Arasındaki Farklar, Mülteciler ve Medya, Farklı Ülkelerdeki Mültecilere Yönelik İyi Uygulamalar gibi mültecileri doğrudan ilgilendiren ve farkındalık yaratacak konular ele alınmıştır. Bunun yanı sıra, AB Erasmus+ Programında Mülteci Sorununun İşlenmesi, AB Vatandaşlığı ve aktif vatandaşlık, Sosyal İçerme konuları da projede ele alınmıtştır. Proje sonunda W’aRE projesinin ekibi III. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’nde stand açıp, sözlü sunum gerçekleştirerek proje sonrası edinilen bilgileri geniş kitlelere ulaştırmıştır.

refugee simulation (2)Proje sonucunda farklı ülkeden, yani farklı kültürden gelen gençlerin ortak düşüncesi, mülteci sorunun temelinde yatan nedenlerin daha çok politik olması ve göçe zorlanan kişilerin göç ettikleri toplum tarafından kabul edilmesi için toplumsal farkındalığın artırılmasının gerekliliğidir. Bu bağlamda, projeye katılan ortakların sürdürülebilir faaliyetleri kendi ülkelerinde başlatması ve Türkiye’de mülteci konusunda faaliyet gösteren derneklerin/oluşumların desteklenmesi projenin en önemli çıktılarındandır.

Mülteci olmak bir kader değil, mevcut sistemlerin bir ürünüdür. Sorunun çözümü ise sorunu yaratan kaynağın ortadan kaldırılması ve toplumsal bilincin artırılmasıyla mümkün olacaktır.

 

refugee simulation Kültürlerarası gece (2) IMG_20170505_192456339 IMG_1762