İşimiz Gücümüz Meslekler

igm-1170-500

 

Amaç

Bu projemizin amacı, Yetiştirme Yurdu’nda kalan gençler ile ilköğretim düzeyindeki gençlerin, meslekleri tanıyarak geleceklerini planlamalarına destek olmaktır.

Hedef

Hedefimiz, mesleklerin (doktorluk, mühendislik, mimarlık, memurluk vs.) tanıtılması konusunda yaygın eğitim yöntemlerinin kullanılması (atölye çalışmaları, etkileşimli konuşmalar, stant açma vs.) yoluyla yetiştirme yurdunda kalan gençler ile ilköğretim düzeyindeki gençlerin ileride hangi mesleği seçeceklerine yardımcı olma; bu gençlerin ilgi, alaka ve bilgilerine göre hangi meslek grubunun kendilerine uygun olacağını belirlemektir.

Etkinlikler

Bolu ve Bursa şehirlerinde, yetiştirme yurdunda kalan gençlerin de yer aldığı izcilik kamplarına konuk olarak, meslek tanıtım etkinliklerini gerçekleştirdik.

Bu etkinlikler,

  • 22-23 Haziran 2013 tarihleri arasında Bursa Yiğitali Köyü Ormanlık Alanı’nda kurulan kampta,
  • 5-6 Temmuz 2013 tarihleri arasında Bolu Aladağ’da kurulan kampta uygulandı.

Meslek tanıtımı etkinliklerinde izlenen yol aşağıdaki gibidir.

  • Belirlenen kamp alanına hareket.
  • Tanıtım masalarının kurulması.
  • Yetiştirme Yurdu’nda kalan gençlerin etkinliklere dahil edilmesi.
  • Her meslek grubunun, kendi çalışma alanlarını anlatan malzemelerinin kendi tanıtım masalarında sergilenmesi.
  • İlgili meslek grubunda yer almak için hangi süreçlerden geçildiği, hangi liseye gidilmesi gerektiği, hangi puanların alınması gerektiği vb. konuların anlatılması.
  • Projemize katılan gençlerin, ileride hangi meslek grubunda yer almak istediğini belirlemesi, o meslek grubunun tanıtım masasında kendisine bilgi verilmesi ve son olarak gençlerin kendi meslek gruplarına nasıl ulaşacaklarını anlatan simülasyon-tiyatro etkinliğinin gerçekleştirilmesi.
  • Veda etkinliği

* Projenin bir diğer aşamasında, proje ekibi olarak, 8-12 Ağustos 2013 tarihleri arasında İspanya’daki ortağımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretimizin amacı meslek tanıtımı konusunda orada uygulanan yeni ve işlevsel bir sistem olup olmadığını öğrenmek ve orada öğrendiklerimizi hedef kitlemiz ile paylaşmaktı.

* Proje sonunda; gençlerin, mesleklere ve o meslek gruplarına hangi süreçlerden geçilerek ulaşılacağı konusunda bir kitapçık hazırlanması ve projede yer alan iller başta olmak üzere bütün Türkiye’deki yurtlara dağıtımının yapılması planlanmıştır.

Hedef Kitle

Hedef kitlemiz, Yetiştirme Yurdu’nda kalan ve örgün eğitimine devam eden gençler ile izcilik kampında yer alan diğer gençlerdir.

Proje Uygulama Süresi

İGM Projesi 1 Mayıs 2013 tarihinde başladı ve 31 Ağustos 2013 tarihinde sonuçlandı. Fakat etkileri, etkiledikleri insanların yaşamları boyunca devam edecektir.