Projeler

2019 yılında;

Şubat ayında Virtual Action for Human Rights Education eğitim kursundaydık.

Ağustos ayında EvsO Projesinin 2. ayağı olan “EvsO 2.0 | Entrepreneurship vs Orphans 2.0 : YouthDrama” Erasmus+ Gençlik Değişimi projesini gerçekleştirdik.

2018 yılında;

2017 yılında;

Mayıs ayında Empathy, We are All Potential Refugees, Erasmus+ Gençlik değişimi Projesi Ankara’da uygulandı. Ortak ülkeler Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, İspanya ve İtalya idi. 

2016 yılında;

  • Eylül ayında Makedonya’da gerçekleşen 14. Uluslararası gençlik Konferansı‘na katılım gösterildi. Proje sırasında yaplan workshop içerikleri ise gençler arasındaki iş birliği, gençlerin liderliği ve yönetimi, iş dünyasının teknoloji ile evrimi, teknoloji ile toplumsal sorunları çözme, 21. Yüzyılda girişimciliğin zorlukları, Avrupa ve mülteciler, günümüzün popüler konusu İngiltere’nin AB’den ayrılışı, sosyal ayrılıklar ve kutuplaşma gibi farklı ama birbiriyle iç içe olan konulardı.

2015 yılında;

  • Chance Takers Future Makers – Youth Against Unemployment Erasmus+ KA-1 Gençlik Değişimi projesi, Ekim ayında Sremski Karlovci/Sırbistan’da BalkanIDEA ev sahipliğinde gerçekleşti ve aktiF-İz Gençlik topluluğu olarak 5 kişi ile katılım sağladık. Avrupadaki genç işsizliğini konu alan projede İtalya, Almanya, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Romanya’dan toplamda 30 katılımcı yer almıştır. Proje faaliyetleri işsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik gençleri bilgilendirmek ve portfolyo hazırlamaya yönelikti.
  • Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’nin 2.si Aralık ayında Ankara’da gerçekleştirildi.SSPKONGRE2, aktiF-İz Gençlik Topluluğu, Keçiören Belediyesi ve Sistem ve Jenerasyon Derneği ortaklığında Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

2014 yılında;

  • Erasmus+ eğitimine Çorum’da katılım sağlandı
  • OYGA | Old-YoungGeneraCtion / Yaşlı – Genç Nesil Etkileşimi KA1 projesine, PeaceBusters | Barış Avcıları grubuyla birlikte DanceforPeace | Dans Et, Barışı Hisset ) KA1 projesine başvuru yapıldı.  Bulgaristan ile BACK TO THE FUTURE projesine, Litvanya ile LIFE CURRENCY – TIME ve Allabout S.EX projelerine, İtalya ile YES, YOUTH CAN ve MIND THE GAP projelerine, İspanya ile NEW PROGRAM NEW FUTURE projesine ortak ortak olundu.
  • Bosna Hersekte organize edilen It Comes NATURally Training Course projesine katılım sağlandı.
  • HAFA ( Happiness is NOT Far Away | Mutluluk çok uzak değil) projesi ERGO-LIFE grubu ile birlikte Mayıs ayında Kastamonu’da uygulandı. İnsanların mutluluğunu ve mutluluk kaynaklarının farklı kültür ve farklı ülkede yaşamaya göre değişimini ele alan projede İtalya, Romanya, Hollanda, Türkiye, Hırvatistan ve Macaristandan 32 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Projenin hedefleri arasında kültürlerarası etkileşim, gelecekteki ortaklıklar için zemin oluşturmak ve sosyal sorunları ele almak da vardı.

2013 yılında;

İşimiz Gücümüz Meslekler Projesi kabul edildi ve Bursa ile Bolu’da faaliyetler gerçekleştirildi.

Doğal Yaşam Derneği ile BİYÇA ( Bir İyilik Yap, Çöpe At – Do a Favor,  Throw Bin! ) Eylem 1.2 uluslararası Gençlik Girişimleri Projesinin yazımı gerçekleştirildi, kabul edildi ve uygulandı.

Empati Grubu ile SITOS (Step Into Others’ Shoes – Şimdi Ben Senim) Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri Projesinin yazımı için toplantılar yapıldı. Proje yazımı gerçekleştirildi ve uygulanmasına destek verildi.

Bulgaristan’da önceki projede sağlanan dostluk çerçevesinde bir sonraki projeleri olan TheTraditionalCrafts – ThoughCenturiestoCenturies projesine 5 kişi gönderildi.

Yakup Öztekin Hatıra Ormanı için gönüllü olundu, Doğal Yaşam Derneği ve Sevgi Eli İzcilik Derneği ile ortak olarak etkinliğe katılım sağlandı.

İspanya’da organize edilen YestoYes Training Course Projesine 2 kişi ile katılım sağlandı.

İGM kapsamında İspanya’nın Malaga şehrine, BİYÇA kapsamında Polonya’nın Wroslaw şehrine gidildi.

Doğal Yaşam Derneği tarafından Ankara’da organize edilen Good Luck  Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri Projesine katılım sağlandı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Güncesi adlı blog sayfası yayımlandı.

Ulusal Ajans’ın 1 Ekim proje dönemine OYGA ( Old-YoungGeneraCtion) Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri Projesinin yazımı gerçekleştirildi. aktiF-İz’in organize ettiği diğer proje sonuçlanmadığı için ön değerlendirmeyi geçemedi.

Proje eğitimleri yapıldı.

Deneysel Salı etkinliğinde Time Lapse tekniği ile Kızılay’ın gece hareketi kayıt altına alındı.

Gençlerin Bakış Açılarıyla Yönetim Modeli Eylem 5.1 projesine katılım sağlandı.

Ulusal Bilişim Zirvesi‘ne katılım sağlandı.

2012 yılında;
SGB projesinin uygulanması tamamlandı, sonuçlar değerlendirildi

Bulgaristan’da organize edilen Mountain – A Good Place for Knowing Eachother  Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri projesine Türkiye’den ortak olundu ve 5 kişi ( 1 grup lideri ve 4 katılımcı ) ile katılım sağlandı. Dostluklar kuruldu ve gelecekteki ortaklıklar için görüşmeler yapıldı..

Düzenli toplantılar düzenlendi ve Ekim 2012 dönemi için İşimiz Gücümüz Meslekler Eylem 1.2 Uluslararası Gençlik Girişimileri Projesinin yazım çalışması gerçekleştirildi. Başvurusu Ulusal Ajans’a yapıldı.

2011 yılında;

  • Sen Gelecekteki Bensin AB Ulusal Gençlik Girişimleri Eylem 1.2 Projesi kabul edildi. Tahmini olarak 20 kişi organizasyonda aktif görev aldı. 80’e yakın proje katılımcısı oldu ve binlerce kişi projeden haberdar edildi.
  • Ulusal Ajans tarafından düzenlenen eğitimlere ( Youthpass, TCP, Program eğitimleri vb.) katılımlar sağlandı.

AGT’nin bir gelir modeli yoktur. Gönüllülerinden aidat almaz, kar amacı güden bir çalışma yapmaz. Fakat yaptığı çalışmalarda sürdürülebilirliği sağlamak adına projeler için hibe alır ve faaliyetleri uygular. Bunun yanı sıra sspkongre gibi projelerini uygulayacak finansmanı bulmak için bağlantılar kurar, ihtiyacı olan maddi desteği sağlar ve bunu projeler, grup çalışmaları, sosyalleşmek için kullanır. Dolayısıyla hayalini gerçekleştirmek isteyen gençler için hazırda bekleyen bir maddi imkan yoktur ama maddi olanaklara nasıl ulaşabileceğinin yönlendirmesi yapılır.

Hayalleri için mücadele edecek gönüllülere kapıları hep açıktır.