Ekibin Parçaları

SOSYAL ETKİNLİK KOMİSYONU

Tanımı:

 • Topluluk üyelerinin sosyal ortamda yer almasını sağlayan, topluluğun tanıtımında, büyümesinde etkin rol oynayan ve halkın sesi olan bir komisyondur. AktiF-İz Gençlik Topluluğu’nun dışarıya açılan yüzüdür. Üyelerine SEK AktiF-İst denir.

Görevi:

 • AktiF-İstlerin bir arada olmaları, birbirlerini daha iyi tanımaları amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.
 • Topluluk üyelerinde takım olma bilincini oluşturma adına çalışmalarda bulunur.
 • Toplumdaki güncel konular/sorunlar üzerinde ve kültür-sanat alanında seminer, söyleşi gibi etkinlikler düzenler.
 • Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının(STK) çalışmalarını takip eder, onlarla bağlantı kurar ve ortak etkinlikler düzenler.
 • Topluluğun tanıtımı ve sosyal mesaj verme amacıyla basın ve yayın organlarını kullanır.
 • Çeşitli yardım kampanyaları düzenler ve düzenleyen kurum/kuruluşlara destek olur.
 • Topluluk projelerinde bütün aktiF-İstlerin aktiF olarak yer almasını sağlar. Projede verilen görevi zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirir.
 • AktiF-İstlerin katılacağı her türlü etkinliği organize eder ve etkinliğin yapılmasında kolaylaştırıcı rolü oynar.
 • Çocuk ve gençlerin öğrenim düzeylerine göre tanıtım seminerleri için AktiF-İstleri organize eder, okul ve kurumlarla bağlantıya geçer, seminerlerin organizasyonunu yapar.

SEK AktiF-İst’in İlkeleri:

Tarafsızdır. Çalışmalarını hiçbir dini ve siyasi oluşum içine çekmez.

Kararlıdır. Çalışmalarını dış koşullardan etkilenmeden sonuna kadar devam ettirir.

Sonuç odaklıdır. Mazeret sunmaz.

Dürüst ve açık sözlüdür.

BEN değil, BİZ der.

Karşısındakini dinlemeyi bilir ve her türlü fikre karşı saygılıdır.

Yapabilirim demez yaparım der.

Duyarlıdır.

Saygılıdır.

Kişisel sorunları çalışmalarını etkilemez.

Takım arkadaşlarını yarı yolda bırakmaz, maçta 90 dakika oynar ve her maça ilk 11 de çıkar.

Toplulukta geçici değil, kalıcıdır.

Diploma notun, yabancı dil seviyen, iş tecrübelerin, bildiğin Office programları, hobilerin, mezun olduğun/olacağın okul, memleketin bizler için önemli değil. “SEK AktiF-İstim” diyebiliyorsanız Turuncu gemimizde her zaman yeriniz hazırdır.

“ İmkansız bizim işimiz, sağlam adımlarla yürürSEK”

———————————————————————-

DEĞİŞİM VE GELİŞİM KOMİSYONU

Tanım

Her insanın geçmişinde inandığı ve şu anda ona komik gelen inancı vardır. Zaman ilerledikçe değişmiş bir çok düşünceye, yargıya ve inanca sahip oluruz. Bu bizim kabaca kişilik olarak evrimleşmemizdir. Evrimleşme sürecimizi hep beraber planlamak adına çalışmalar yapacağız…

Görevi

.

.

.

———————————————————————

PROJELER KOMİSYONU

Tanım

aktiF-İz Gençlik Topluluğu’nun birincil hedefi, gençlerin projeye konu olacak ihtiyaçları görmelerini, proje fikirleri üretmelerini ve düşünülen projelerin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Projeler Komisyonu, proje fikirlerinin harmanlandığı, düşünce aşamasındaki projeleri alıp uygun formata hazırlandığı, ilgili makamlara sunulduğu, uygulama aşamasında aktiF-İstlerin yönlendirildiği ve görev dağılımlarının yapıldığı oluşumdur. Ulusal ve uluslararası projeler yaparak veya bu projelere katılım sağlayarak aktiF-İz’in Avrupa’ya açılan yüzüdür.

Görevi

 • Bu komisyonda yer alan topluluk üyeleri, AB projeleri hakkında her türlü bilgi kaynağından bilgi edinerek düzenli olarak topluluk üyeleri ile paylaşır.
 • Ulusal ve ulusötesi projeler yazar, yürütür, sonuçlandırır ve yaygınlaştırılmasını sağlar.
 • Topluluk üyelerinin proje yazımı konusunda yeterliliğe sahip olması için eğitimler düzenler.
 • Kabul edilen projelerin yürütülmesinde ve görev dağılımının yapılmasında aktiF görev alır.
 • Yurtiçi ve yurtdışında bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ile irtibata geçer; proje fikirleri, proje uygulama metotları ve yaygın öğretim temalı toplantılar gerçekleştirir.
 • Sosyal Etkinlik Komisyonu ve Değişim ve Gelişim Komisyonu ile koordineli çalışır. İhtiyaçlara göre çözümler üretir, diğer komisyonda yer alan ve proje fikri olan aktiF-İstlerin proje fikirlerini geliştirmeye yardımcı olur.
 • Ulusal ve Uluslararası alanda düzenlenecek olan projelerden, proje eğitimlerinden, proje yazım atölyelerinden ve tasarım atölyelerinden topluluk üyelerini haberdar eder. Proje ve/veya proje eğitimlerine katılımları için gerekli başvuruları yapar, katılımlarını sağlarlar.
 • Çeşitli kurum, kuruluş ve STK’lara proje eğitimi veya bilgilendirme toplantısı düzenler. Bilgilerini paylaşır, yeni bilgiler yakalar, onları da paylaşır.

İlkeleri

 • Hoşgörülü ve Önyargısızdır: Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan katılımcılarla uyumlu çalışabilir.
 • aktiFtir: Projelerin hazırlık aşamasından nihai raporun sunulmasına kadar aktif bir şekilde projeye katılım sağlar.
 • Bencil değildir. Projelerin gençlik için olduğunun bilincindedir. Ben değil, BİZ düşüncesiyle hareket ederler.
 • Açık fikirlidir. Projelerin yazımı ve uygulanması aşamalarında her türlü fikre ve görüşe açıktır.
 • Esnektir. Projelerin faaliyet döneminde çıkacak sorunlar ve çözüm önerilerinde kırılgan değildir. Eleştirilere açıktır. Tartışır, yargılamaz.
 • Saygılıdır. Topluluk üyelerinden gelen eleştirilerin bireysel değil topluluğun yararına olduğunun bilincindedir.
 • Kararlıdır. Topluluk içerisinde proje hazırlık aşamasından projenin neticelenmesine kadar projede yer alır.
 • Kendini Pro aktif-İst olarak nitelendirir.

Şu koşulları sağlıyorsan bizimle çok rahat çalışabilirsin:

 • Gönüllü müsün?
 • Hayal kurabilir misin ve bu hayallerinin peşinden koşabilir misin?
 • Proje yazmaya hevesli misin?
 • Daha önce projeler konusunda tecrüben var mı?
 • Tecrübesiz ama istekli misin? Aradaki farkı çok çalışarak kapatabilir misin?
 • Bilgisayar temel bilgisine sahip misin ve İngilizce yeterliliğin belirli bir düzeyde mi? ( Bu yeterlilikler senin işlerini kolaylaştıracaktır. Olması zorunlu değildir. )