Çalışma Sistemimiz

 

aktiF-İz, gençlerin bakış açılarıyla dünyayı değiştirmek için yaptığı çalışmalarda, çalışmalarını görev dağılımı ve gönüllülük esasına göre hayata geçirir.

Görev dağılımı, Yönetim Kurulu koordinatörleri tarafından ihtiyaca göre yapılır. 

Yönetim Kurulu’nda  aktiF-İz GT’nin strateji planını yapan ve geleceği şekillendiren bir çekirdek ekip vardır. Bu ekip yıllık önceliklere istinaden kongre, proje, etkinlik ve diğer bağlantılı çalışmaların alt yapısını oluşturur. Sürdürülebilirliği için koordinasyon çalışması yapar.

Toplumu pozitif yönde dönüştürme hayalleri olan ve gerçekleştirmek için motivasyonu yüksek gençlere kendi fırsatlarını yaratmaları için mentörlük yapar, ekip olarak planlama-uygulama-değerlendirme aşamalarında destek verir. Hayata birlikte iz bırakma güdüsüyle ilerler.

Yönetim kurulu ihtiyaç olması durumunda çalışmalarını komisyonlar düzeyinde organize eder. Belirli bir alanda çalışma yapmak isteyen aktiF-İstler için çalışma komisyonu oluşturur ve süreç ile ilgili gözlemleme-değerlendirme desteğinde bulunur. 

Hali hazırda, aktiF-İz’de faaliyet gösteren komisyonlar:

SSPKONGRE DÜZENLEME KOMİSYONU:

Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’ni 4 kez başarılı bir şekilde organize eden aktiF-İz Gençlik Topluluğu bir sonraki dönemde de sspkongre ile ilgili çalışmaların yürütülmesine devam edecektir. Hali hazırdaki sspkongre komisyonunu buradan inceleyebilirsininiz.

AB PROJELERİ VE PROJE EĞİTİMİ KOMİSYONU:

aktiF-İz,  projeler mantığıyla hareket eden bir topluluktur. Her sene, AB Erasmus+ Programı öncelikleri ve gençlerin toplumdaki ihtiyaçlarına istinaden AB projesi (gençlik değişimi ve/veya eğitim kursu) yazar  ve uygular. Ayrıca yurtdışındaki ortaklarımızın projesine katılım sağlar ve aktiF-İz’i temsil ederek ağını genişletir. AB projeleri konusundaki tecrübelerimize buradan ulaşabilirsiniz. 

Proje yazmak için gerekli olan yetkinlikler için araştırma ve proje eğitimi de yine bu komisyon tarafından organize edilir. Bu eğitimler aktiF-İz gönüllülerine organize edileceği gibi farklı oluşumlara da Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Matriksi eğitimleri de verilebilmektedir. 

Proje eğitimi ile ilgili bilgi almak ve aktiF-İz’de gönüllü olmak için iletişim: bilgi@aktif-iz.org