Çalışma Sistemimiz


aktiF-İz GT gençlerin bakış açısıyla dünyayı değiştirmek için yaptığı çalışmalarını; Başkan, Genel Sekreter, Kongre Düzenleme Komisyonu Sorumlusu, Proje ve Eğitim Araştırma Komisyonu Sorumlusu, Sosyal Etkinlik Düzenleme Komisyonu Sorumlusu ve Gönüllüler Komisyonu Sorumlusu yönetim kurulu üyesi ve gönüllü gençlerle birlikte yapar.
Yönetim kurulu, aktiF-İz GT’nin çekirdek ekibini oluşturup sosyal sorumluluk ve gençlik alanında yapılacak proje, etkinlik ve diğer çalışmaların alt yapısını oluşturarak organize etme ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen, sosyal sorumluluk-gençlik alanında çalışma yapmak isteyen gençleri yönlendirerek hayata iz bırakacak çalışmalara imza atar.
Yönetim kurulu üyelerimizin sorumlusu olduğu komisyonlar ise; Kongre, Proje ve Eğitimler, Sosyal Etkinlik ile Gönüllüler Komisyonu olarak dört tanedir. Yönetim kurulu üyelerimiz sorumlusu olduğu komisyonda gönüllülerle çalışma yapar. Bu komisyonlarımızın çalışmaları ise genel olarak şu şekildedir:

KONGRE DÜZENLEME KOMİSYONU:

I. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’ni başarı ile tamamlayan aktiF-İz Gençlik Topluluğu bir sonraki dönemde kongre ile ilgili çalışmaların yürütülmesi için bir komisyon oluşturacaktır. Bu komisyon kongrenin planlanmasından görev dağılımına, eksikliklerin giderilmesinden, danışma kurulu ile iletişime kadar bir çok alanda faaliyet gösterecektir. II. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’nin planlama, organizasyon ve kordinasyonunu sağlayacaktır.

PROJE VE EĞİTİM ARAŞTIRMA KOMİSYONU:

AGT,  projeler mantığıyla hareket eden, proje eğitimi alan proje üreten, projelere katılım sağlayan ve kendini geliştiren bir topluluktur. Bu komisyonun görev ve sorumlulukları proje yazımının organize edilmesi, Türkiye’de ve dünyada uygulanacak olan projeleri ve eğitimleri araştırmak, bunları belirli bir şablon ile hazırlayıp AGT gönüllüleri ve YK ile sosyal paylaşım ağları üzerinden paylaşmaktır.

SOSYAL ETKİNLİK KOMİSYONU:

Sosyalleşmeden olmazdı. AGT sosyal etkinliklerin planlanması, araştırılması ve gönüllüler ile YK’ya sosyal iletişim araçları üzerinden bilgi vermek bu komisyonunun görevleri arasındadır. Bir diğer görevi ise hayal gücünü kullanarak yaratıcı etkinlikleri planlamaktır.

GÖNÜLLÜLER KOMİSYONU:

AGT’nin yönetiminde yer alamayan fakat aynı zamanda AGT’den haberdar olmak isteyen kişilerin toplandığı komisyondur. Sosyal ağ üzerinden paylaşımlarda bulunarak gönüllülerin ilgilerini sürekli AGT üzerine çekmektir. AGT’nin uygulayacağı veya bağlantılı olduğu organizasyonların uygulayacağı projelerde görevli olacak gönüllüleri belirlemek de bu komisyonun sorumluluğundadır.
Gönüllüler ise AGT’nin komisyonlarında veya hayata geçirmek istedikleri düşüncelerini projelendirerek sosyal sorumluluk ve her gençlik alanda çalışmalarını yapabilirler.

FacebookTwitter